Prekių pristatymas.

PASTABOS:

- Prekių pristatymas į UAB Mir-Auto parduotuves, nepriklausomai nuo perkamų prekių sumos - NEMOKAMAS. Dažniausiai prekės iš kitų parduotuvių yra pristatomos per 1/5 d.d.

- Jei nurodote pristatymą į namus (ar kitu adresu) ir perkamų prekių suma yra didesnė nei 180 € - LIETUVOJE PRISTATOME NEMOKAMAI. Jei nurodote pristatymą į namus (ar kitu adresu) ir perkamų prekių suma mažesnė nei 180 € - Siuntos išlaidos Lietuvoje yra skaičiuojamos pagal prekių svorį. Apskaičiuotą pristatymo kainą visada rasite užsakymo proceso pabaigoje.

- Prekes siunčiame į visą Europos sąjungą, ir daugelį NVS šalių. Užsakant pasirinkite norimą šalį (pildant kontaktus) ir matysite įkainius. Jei įkainiai pasirodo per aukšti, kreipkitės pateikite užsakymą į Vilniaus Centrinį Sandėlį (Sandeliu g. 36,)Ir komentaruose parašykite, kad peržiūrėtumėme transporto išlaidas. Siuntos į kitas šalis pristatomos tiesiogiai gavėjui per 3-6 dienas.

- Klientai apie išsiųstas/paruoštas atsiėmimui prekes informuojami mūsų vadybininkų skambučiu ar trumpąja žinute.

- DPD PRISTATYMO SĄLYGAS RASITE ČIA: https://goo.gl/HBi1LV

5.1. Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos DPD kurjeriu arba Pardavėjo siunčiamos el.paštu.

5.2. Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomi Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Labai retais atvejais kai kurios prekės negali būti parduodamos po 1 vnt., todėl po užsakymo, per 4 darbo valandas apie tai galite būti informuoti.

5.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4. Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.

5.5. Nustačius prekių kiekio, kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardavėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) apie tai įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.

5.6. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą, pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente, yra tinkamai atliktos.

5.7. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei papildomos paslaugos, nurodytos atitinkamame dokumente, yra tinkamai atliktos.

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu.

Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, prisiima atsakomybę už pasekmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.

9.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d . Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

9.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Pirkėjas sutinka, kad paspaudęs mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą", pateikia savo asmens duomenis, tam, kad Pardavėjas galėtų minėtus duomenis tvarkyti Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo (fizinio asmens) asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas nenaudos.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad paspaudęs mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą", jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

7.3. Pirkėjas patvirtina, kad paspausdamas mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą", Pirkėjas žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis, tačiau jam yra suprantama, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini identifikuoti Pirkėją pirkimo-pardavimo sutarties (intemetinės prekybos) sudarymo, vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus , kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.4 Visos taisyklės aptartos dokumente “Asmens duomenų tvarkymo taisyklės”.

Baigamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


12.2. Visi nesutarimai, kilę iš/ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.